Установчі документи

Прозорість та інформаційна відкритість

навчального закладу

(ст. 30. Закон України “Про освіту”)

 

 Статут закладу

 

Ліцензії та сертифікати

 

Структура та органи управління закладу

 

Кадровий склад закладу згідно з ліцензійними умовами

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що предбачені відповідною освітньою програмою

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

 

Наявність вакантних посад

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

 

 

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання 

 

Результати моніторингу якості освіти

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

 

Правила прийому до закладу освіти

 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

 

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства